Непотребни формалности и други пропусти

Од студентите постојано се бара беспотребно да потполнуваат документација со информации кои веќе безброј пати ги имаат доставено до студентските служби.

Дополнително, административните таксени марки чинат значително повеќе заради начинот на уплаќање. Би сакал исто така анонимно да ја обвинам неспособната студентска служба на ФЕИТ (каде што сум студент) заради фактот што заради ненавременото доставување на информации, многу од нас, студентите, претрпуваме финансиска и психолошка штета, и тоа (од мое лично искуство): Решението за ослободување од партиципација не ми беше воопшто доставено (направено на 10.09.2012), така што бев принуден да извршам регуларна уплата на потребните средства, сепак, на крајот на вториот семестар се распрашав во службата и го добив истото, со напомена дека ќе можам да го искористам во втора година (сега). Сеуште сум во неизвесност дали ќе биде прифатено.

Друго, поднесов молба за промена на смерот како и многу други мои колеги, и никој од нас недели покасно не доби формално одобрување за извршеното преместување, меѓувремено укажувајќи ни од студентската служба дека треба да почекаме и дека тековната формална заверка на новиот семестар (која траеше неколку дена) ќе можеме да ја извршиме подоцна без проблем. Но, имаше проблем, известување за преместувањето никогаш не стигна, и сите ние очајни, барајќи одговор од студентската служба, дознавме дека молбите се одобрени и дека може да го завериме семестарот, НО со казна од 500 денари заради задоцнувањето. Ова се само мал дел од пропустите на универзитетската бирократија, но доволно е за овој мејл.

Дали е праведно заради неефикасната и инертна студентска служба ние да плаќаме со нашите пари и нерви? Овој примитивен систем опстанува само заради работните места кои ги овозможува. Би сакал да останам анонимен, и посакувам победа во оваа битка.

Бидете силни,
Анонимен

No comments:

Post a Comment