Соопштение за измените во Законот за високо образование


Соопштение до јавноста во врска со предлог-измените
на Законот за високо образование


Независното студентско движење - Слободен Индекс смета дека предложените измени на Законот за високо образование кои ги најави МОН нема да доведат до реално подобрување на квалитетот на високото образование и застанува зад ставот на професорите кои не се сложуваат со истите. С.И. смета дека иако на високото образование во земјава му се потребни реформи од корен, ваквите измени не само што не се применливи и што го повредуваат интегритетот на професорите, туку и ќе имаат крајно негативни последици врз самите студенти. С.И. стои зад ставот дека за вистински да се подигне квалитетот на образованието, измените мора да доаѓаат одоздола, односно да бидат креирани и усогласени од студентите и професорите заедно, бидејќи само така би биле применливи и би кореспондирале со моменталните услови.


~ Еден свет - една борба ~
~ Образованието НЕ Е за продажба! ~


Независно студентско движење - Слободен Индекс