Блокиран Филолошкиот факултет во Белград

На адресата на Слободен Индекс стигна следново соопштение од нашите колеги и колешки од Белград:

Соопштение за јавноста  од пленумот на студентите на Филолошкиот Факултет

Блокада на филолошкиот факултет во Белград

Министерството за образование [на р. Србија]  во петокот на 14.10.2011 одби да ги исполни барањата на студентскиот протест, притоа образложувајќи дека ние немаме никаков легитимитет и дека можат да прифатат преговори единствено со Студентската конференција на универзитетите од Србија (СКОНУС), а која беше прва што нѐ доведе до моменталната ситуација.

Оставени без одговор и други методи на борба, студентите на пленумот после протестот кој се одржа во петокот на 14.10.2011 одлучија дека блокадата на факултетот е единствен можен и ефикасен метод на борба кој го преземаме. Филолошкиот факултет од денес е под блокада, цела настава се одлага на неодредено време, и зградата на факултетот се наоѓа под контрола на студентите. Покрај наставата, сите останати активности ќе се одвиваат како и до сега. За време на блокадата ќе се организираат и алтернативни настани и едукативни активности организирани од страна на самите студенти.

Со ова се обидуваме да посочиме на понижувачките тешки и неподносливи услови во кои денес се наоѓа студентската популација, а кои произведуваат драстични последици на самиот живот на студентите, семејствата кои ги издржуваат студентите, па со самите тие и на целото општество. Студирањето станува недостапно за сѐ поголем број на луѓе, финансиски и општествен товар кој студентите сами го носат на својот грб практично станува невозможно да се поднесе. Сметки, стан, храна, книги, школарина се некои од многуте проблеми со кои студентите денес сами се борат бидувајќи приморани да паралелно со студиите бараат вработување кое не им е загарантирано дури ни по завршувањето на студиите. Тргнавме по пат кој има за цел да ја промени оваа ситуација по секоја цена.

Блокадата која ние ја спроведуваме не е напад, туку самата одбрана на образованието. Сето она што денес го правиме може да се види само како најпрогресивно движење во денешното општество, движење кое е самоорганизирано врз демократски принципи и без било какви претставници и студентски организации кои со години го поддржуваат правецот во кој образованието се насочило. Ние денес застануваме во одбрана на автономијата на студентите, во одбрана на демократијата и во одбрана на образованието кое мора да биде достапно за секого. Ова не е ограничена студентска борба, ова е општествена борба и борба за послободно и поправедно општество. Затоа, ние сме подготвени да се поврземе со секоја самоорганизирана општествена борба која ги дели нашите ставови и ги повикуваме сите кои тоа го сакаат и можат да нѝ се придружат во студентската борба и блокадите на факултетите кои се во тек и кои претстојат. Исто така, ги повикуваме сите колешки и колеги во текот на блокадата да го окупираат својот факултет и да ги искористат неговите ресурси и капацитети во активности кои ќе бидат од едукативна, работна и понатамошна организациона природа. Со блокада го отвораме универзитетот, на крајот на краиштата таа за нас претставува фестивал на светлоста и звукот кој може да нѐ врати во живот. Ќе го ослободиме универзитетот и ќе го одржиме слободен!Знаењето не е роба! Сите на блокада!
Пленум на студетките и студентите на Филолошкиот факултет во Белград
17.10.2011Plenum studenata i studentkinja Filološkog fakulteta
http://plenumfiloloskog.blogspot.com
http://twitter.com/filoloski_fak

Реакција по повод кривичната пријава од страна на полицијата противстудентката С.Б.

Независното студентско движење „Слободен Индекс“ остро ја осудува реакцијата на полицијата во случајот со фалсификување на уплатници од страна на студентката на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Овој случај на гонење на социјално загрозена студентка е уште еден показател за бескрупулозноста на институциите на системот и нивната негрижа за огромниот процент на граѓани кои живеејќи на прагот на сиромаштијата, не можат да си дозволат пристап ниту до јавните добра, како што е образованието.

Барањата за бесплатно образование не се засноваат врз идеолошки каприци, туку се нужност земајќи ги предвид лошите економски услови во кои се наоѓаат македонските студенти.

Властите, наместо да се занимаваат со вистинскиот криминал што го вршат институциите, вклучувајќи ги и самите универзитети, ги напаѓаат слабите и незаштитените.

„Слободен Индекс“ предупредува дека доколку студентката С. Б. продолжи да биде кривично гонета за случајов, ќе превземеме радикални мерки за нејзина заштита, и воедно ќе се обидеме да стапиме во контакт со неа, за заедно да изнајдеме решение.

Писмо за поддршка на студентските протести во Србија и Кампањата забесплатно образование

Независното студентско движење „Слободен Индекс“ кое делува во рамките на државниот Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, цврсто ја поддржува и охрабрува независната иницијатива за организирање на протести против високата школарина на Белградскиот универзитет и Универзитетот за уметност во Белград.

„Слободен Индекс“ како движење кое веќе три години се бори против школарината, против болоњскиот процес и против хиерархиските парламентарни студентски структури, ја поддржува „Кампањата за бесплатно образование“ и им порачува на сите студенти на државниот универзитет да се обединат во борбата за подобар и поправеден образовен систем.

Имајќи во предвид дека сите земји од Балканот се соочуваат со слични услови на угнетеност преку неолибералните реформи во сите општествени слоеви, а особено во образовниот, сметаме дека е неопходно сите балкански студенти да се обединат, солидарно да делуваат и меѓусебно да се поддржуваат.
Солидарен поздрав,

Независни студентски покрет „Слободен Индекс“

06.10.2011 Скопје