Факултет за туризам и угостителство

Факултет за туризам и угостителство, Охрид; насока: Безбедност и финансиска контрола.
Првите два семестра на факултет плаќавме за книги од кои добивме само неколку учебници (од десет предмети добивме учебници само за четири), па бевме принудени останатите да ги купуваме повторно сами или некако да се снаоѓаме за материјали.

Во втора година поднесовме петиција до Ректоратот во Битола и тие не ослободија од плаќање за книги при упис на семестар, а бидејќи нашиот факултет веќе ни должеше за минатата година, ги добивме скоро сите книги бесплатно. Но, од почетокот на трета година, иако повторно ослободени од уплатници за книги, приморани сме да им даваме пари на рака на одредени професори за нивните учебници.
И така, се потпишуваме на списоци за плаќање и практично сме вклучени во процесот на вршење мито.

Многу е тешко да се самоорганизираме со останатите студенти, бидејќи тие самите сакаат да платат по осумстотини денари на рака за да немаат проблеми во иднина. Дали сте се справувале со вакви проблеми?

Анонимен

No comments:

Post a Comment