ПРОТЕСТ 20.05.2010

СТУДЕНТСКИ ПРОТЕСТ


20.05.2010,
ЧЕТВРТОК

14:00
ЧАСОТ

ПРЕД
СПОМЕНИКОТ НА СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈНАШИ КРАЈНИ ЦЕЛИ:

- ЦЕЛОСНО УКИНУВАЊЕ НА ПАРТИЦИПАЦИЈАТА
(Студиите да бидат целосно субвенционирани од државниот буџет)

- НОВ
СИСТЕМ НА СТУДЕНТСКО ОРГАНИЗИРАЊЕ КОЈ СЕ БАЗИРА НА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА

(Без избори, секој студент е претставник на самиот себеси и своите потреби и
барања, секој ќе има право на глас, мислење и одлучување - тоа е вистински студентски парламент!)

А ВО МЕЃУВРЕМЕ:

- УКИНУВАЊЕ НА ПАРТИЦИПАЦИЈАТА ВО ДРЖАВНАТА КВОТА И НАМАЛУВАЊЕ НА ИСТАТА ВО ПРИВАТНАТА

- БЕСПЛАТНИ СТУДИИ ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ СЛУЧАИ

- ЧОВЕЧКИ УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ ВО СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ

- ПОПУСТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗА ЈАВНИТЕ УСЛУГИ
(јавен превоз, културен живот, храна итн.)
СЕКОЈ/А ШТО СЕ ПЛАШИ ДА ИЗЛЕЗЕ И ДА ГО КРЕНЕ СВОЈОТ ГЛАС ОД
РАЗЛИЧНИ ПРИЧИНИ МОЖЕ ДА ДОЈДЕ СО ПОКРИЕНО ЛИЦЕ.