ЗНАЕЊЕТО НЕ Е СТОКА Знаењето не е продукт кој може да се продаде. Кога еден му пренесува знаење на друг, знаењето не изчезнува од главата на оној кој го пренел. Луѓето не се осиромашуваат преку пренесување знаење, туку напротив – се збогатуваат, а знаењето само се множи.

 Мојата идеја не е само моја идеја – таа е продукт на сите мои размислувања и на размислувањата на многу луѓе пред мене, кои за неа пишувале и говореле. Мојата идеја е продукт на целото општество. Знаењето е јавно добро, и не може да биде приватна сопственост.


ОБРАЗОВАНИЕТО НЕ Е НА ПРОДАЖБА!
Образованието не е на продажба!

No comments:

Post a Comment