Инфографик: Бесплатно образование


Лани, Слободен индекс заврши со своето истражување за бесплатно образование кое беше спроведено на цел УКИМ. Оваа година планираме истото истражување да се спроведе на сите државни универзитети низ Македонија. Дополнително, кампањата за бесплатно образование активно ќе продолжи да се води преку најразлични трибини, проекции, анкети, инфодескови, пропагандни материјали и слично. Како дел од таа кампања ви го презентираме следниот инфографик.

No comments:

Post a Comment