Писмо за поддршка на студентите од Софија во борбата против поскапувањето на школарините


Независното студентско движење „Слободен Индекс“ кое делува во рамките на државниот Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ја испраќа својата безрезервна поддршка до бугарските студенти кои се борат против високите школарини на факултетите и ги охрабрува да излезат во што поголем број за да се изборат за достапно и слободно образование за сите.
 
„Слободен Индекс“ е движење кое се бори против комерцијализацијата на универзитетите, против болоњскиот процес и против хиерархиските парламентарни студентски структури и како дел од мрежата на сродни студентски движења "Балкан студент", се залагаме за солидарност помеѓу сите студентски движења и иницијативи за слободно и достапно образование.

Земјите од Балканот се соочуваат со слични услови на угнетеност преку агресивните неолиберални реформи во сите општествени слоеви, а особено во образовниот, па затоа сметаме дека е неопходно сите балкански студенти да се обединат, солидарно да делуваат и меѓусебно да се поддржуваат.

Обазованието не е бизнис!

Еден Балкан - една борба!

Другарски поздрав
“Слободен Индекс”

No comments:

Post a Comment