Реакција по повод кривичната пријава од страна на полицијата противстудентката С.Б.

Независното студентско движење „Слободен Индекс“ остро ја осудува реакцијата на полицијата во случајот со фалсификување на уплатници од страна на студентката на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Овој случај на гонење на социјално загрозена студентка е уште еден показател за бескрупулозноста на институциите на системот и нивната негрижа за огромниот процент на граѓани кои живеејќи на прагот на сиромаштијата, не можат да си дозволат пристап ниту до јавните добра, како што е образованието.

Барањата за бесплатно образование не се засноваат врз идеолошки каприци, туку се нужност земајќи ги предвид лошите економски услови во кои се наоѓаат македонските студенти.

Властите, наместо да се занимаваат со вистинскиот криминал што го вршат институциите, вклучувајќи ги и самите универзитети, ги напаѓаат слабите и незаштитените.

„Слободен Индекс“ предупредува дека доколку студентката С. Б. продолжи да биде кривично гонета за случајов, ќе превземеме радикални мерки за нејзина заштита, и воедно ќе се обидеме да стапиме во контакт со неа, за заедно да изнајдеме решение.

No comments:

Post a Comment