Писмо за поддршка на студентските протести во Србија и Кампањата забесплатно образование

Независното студентско движење „Слободен Индекс“ кое делува во рамките на државниот Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, цврсто ја поддржува и охрабрува независната иницијатива за организирање на протести против високата школарина на Белградскиот универзитет и Универзитетот за уметност во Белград.

„Слободен Индекс“ како движење кое веќе три години се бори против школарината, против болоњскиот процес и против хиерархиските парламентарни студентски структури, ја поддржува „Кампањата за бесплатно образование“ и им порачува на сите студенти на државниот универзитет да се обединат во борбата за подобар и поправеден образовен систем.

Имајќи во предвид дека сите земји од Балканот се соочуваат со слични услови на угнетеност преку неолибералните реформи во сите општествени слоеви, а особено во образовниот, сметаме дека е неопходно сите балкански студенти да се обединат, солидарно да делуваат и меѓусебно да се поддржуваат.
Солидарен поздрав,

Независни студентски покрет „Слободен Индекс“

06.10.2011 Скопје

No comments:

Post a Comment